Over ons

Over Je Naaste Care

Je Naaste Care is een jong professionele zorg instelling, dat special is opgericht om iedereen die zorg nodig heeft met het vinden van structuur in dagelijks functioneren en regie in eigen leven te ondersteunen en begeleiden. Hierbij richten wij ons vooral op de beperkten en de zwakkeren in onze samenleving. Je Naaste Care streeft ernaar vertrouwen, zorgvuldigheid en transparantie aan onze cliënten te bieden. Onze doelstelling is iedereen te laten participeren in onze samenleving, ondanks hun fysieke en verstandelijke beperking. Wij ondersteunen en begeleiden mensen met verstandelijk, fysieke aandoeningen. Naast deze bieden wij hulp in de administratie, schuldhulp, het opvoeden van kinderen en de participatie in de samenleving.

Je Naaste Care staat voor het woord naastenliefde, is afgeleid van een vers in de Bijbel: Je zult je naaste liefhebben als jezelf (Lev. 19:18). Dit betekent dus dat iedereen je naaste is. Dit begint bij jezelf door anderen te behandelen als je naaste en dus barmhartigheid te betonen voor iedereen. Het omkijken naar andere mensen en jezelf mede verantwoordelijk voelen voor het welzijn van je medemens, ongeacht de specifieke kenmerken van die personen, zijn blijken van naastenliefde. Daar zijn wij voor! Wij leven in een maatschappij waar iedereen op zichzelf is. De meest kwetsbare groeperingen in onze samenleving lijden hier het meest onder. Je Naaste Care werkt op basis van indicatie (pgb, wlz of Zvw). Betekent dat onze cliënten ons niet zelf hoeven te betalen.

overons