Diensten

Je Naaste Care biedt individuele begeleiding, dagbesteding (groepsactiviteit met lotgenoten), persoonlijke verzorging, verpleging en praktische maatschappelijke ondersteuning op het gebied van het aanvragen van uitkeringen, zorgindicaties formulieren invullen, brieven lezen en uitleggen, brieven schrijven, schuldhulp, bemiddelen en assisteren in bellen naar instanties, structuur bieden in de administratie, begeleiden en coachen van gezinnen in de opvoeden etc.

Doelgroep

Volwassenen met verstandelijke beperking, gezinnen met een normale tot hoge intelligentie en een beperking, stoornis zoals psychisch, PTTS of gedragsstoornissen bv. een leerstoornis bv. NLD, maar ook overige stoornissen als schizofrenie, depressie.

Je Naaste Care werkt op basis van indicatie van de wmo, ciz, wlz of Zvw.