Welkom bij Je Naaste Care

We kennen het allemaal. De wil en motivatie om iemand te helpen als familie, vrijwilliger, mantelzorger, kennis of collega, maar of er de tijd niet voor hebben of het niet zelf kunnen bewerkstelligen. Wij leven in een wereld waar wij bijna niet meer automatisch kunnen rekenen op onze kinderen, familie, buren en kennissen. Soms is dat gewoonweg niet mogelijk, omdat deze mensen in hun dagelijkse leven zelf hun eigen plichten en verantwoordelijkheden hebben. Je Naaste Care is een jong professionele zorg instelling dat special is opgezet om deze doelgroepen te ondersteunen. Veel mensen zitten in een put waarbij ze hun eigen problemen niet op kunnen lossen en kortom door schaamte geen andere mensen ‘lastig’ willen vallen. Je Naaste Care biedt daarom zorg op maat.

Je Naaste Care herkent deze problemen en wil daarom deze mensen tegemoet komen. De technologie is goed voor ons, maar niet iedereen is hier even handig ermee. Er bestaat groeperingen, die niet kunnen omgaan met de computer en daar bij een gebrek aan kennis hebben om digitaal iets te versturen of online iets aan te vragen. Voor weer andere doelgroepen zijn praktische zaken als brieven lezen en begrijpen, formulier invullen etc. heel belangrijk. Wij geloven dat iedere mens ongeacht zijn achtergrond, geloofsovertuiging of traditie, recht heeft om geholpen te worden. Ordenen in administratie, op tijd formulieren invullen en terugsturen kan heel wat stress, paniek, angst en andere ellendigheid besparen. Je Naaste Care wil deze mensen graag een begeleidende hand bieden.

Links & Affiliates