Individuele Begeleiding

Individuele Begeleiding

De individuele begeleiding kan plaatsvinden op ieder gewenst moment van de dag of plaats. De ambulant begeleider maakt samen met de client en eventueel partners of familieleden die betrokken zijn, afspraken over de tijden en dagen. Er wordt altijd binnen half jaar een zorg of begeleidingsplan opgesteld.

Voorbeelden van individuele begeleiding:

  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid – In de thuissituatie, vergroten van vaardigheid op het gebied van zelfredzaamheid in planning, regie en structuur in het dagelijks functioneren en gezinssfeer.
  • Emotieregulatie en gedrag – o.a. omgaan met boosheid, angst, verdriet en vergeetachtigheid
  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen – Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren? Begeleiding bieden aan een positieve zelfbeeld vergroten.
  • Sociale¬†vaardigheden – Omgaan met eenzaamheid, ziekte, medegezinsleden en autoriteit. Intensieve begeleiden en praktische hulp bij alle onderdelen die nodig zijn om de dagelijkse gang van zaken goed te doen verlopen.
  • Begeleiding tot deelnemen aan groepsactiviteiten.